Oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące pakiety ubezpieczeniowe:

 • Pakiety komunikacyjne
 • Pakiety mieszkaniowe
 • Pakiety na Życie
 • Pakiety dla domków letniskowych
 • Pakiety turystyczne i na podróże
 • Pakiety dla małych i średnich firm
 • Pakiety dla dużego biznesu
 • Pakiety komunikacyjne dla flot

Oferujemy również pojedyncze ubezpieczenia:

 • AC- Auto-Casco ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia, kradzieży lub uszkodzenia;
 • OC krótkoterminowe;
 • OC posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne w ruchu krajowym;
 • Zielona Karta – OC posiadaczy pojazdów;
  zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne w ruchu zagranicznym;
 • OC graniczne – OC posiadaczy pojazdów;
 • Ubezpieczenie domu w budowie;
 • Ubezpieczenie domków letniskowych od zdarzeń losowych oraz kradzieży;
 • Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w skład;
 • OC osób fizycznych w życiu prywatnym;
 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub wynajmowanego mienia;
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym;
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym;
 • OC spedytora;
 • OC dla Rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • OC dla lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym;
 • OC dla pracowników ochrony;
 • OC dla architektów i projektantów;
 • OC dla Członków Władz lub Dyrekcji Spółki Kapitałowej;
 • Ubezpieczenie od kosztów leczenia;
 • NNW- (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) kierowców i pasażerów;
 • NNW dla osób indywidualnych;
 • NNW dla załogi i pasażerów statku powietrznego;
 • NNW dla kierowców i pasażerów,
 • NNW grupowe,
 • NNW dla młodzieży szkolnej, studentów,
  pracowników oraz członków ich rodzin;
 • Cargo krajowe lądowe
 • Cargo międzynarodowe lądowe
 • Cargo morskie międzynarodowe i krajowe
  I wiele innych… 🙂